Chauffeur CE (fulltime en weekend)

Application deadline date has been passed for this Job.
Hessing Supervers
Functie profiel

De baan:

Het laden, vervoeren en lossen van koel en vrieslading(levensmiddelen) op pallets (veelal tussen vries/koelhuizen) mettrekker-oplegger of motorwagen-aanhangwagen. Je hebt kennis van:      

-         het vervoeren van goederen onder geleidetemperatuur; de werking van de koel-/vriesinstallatie

-         de registratieapparatuur en de procedures oplaad- en losplaatsen

-         bijzonderheden meest voorkomende ladingsoortenten aanzien van temperatuur en houdbaarheidscondities

-         juiste palletopstelling en het openen vankleppen ter bevordering van de luchtcirculatie en de doorstroming  van dekoellucht

Zelfstandigheid, risico's, verantwoordelijkheden en invloed:

-         laadt en lost bij koelhuizen, vrieshuizen engroothandelsbedrijven

-         doet bij twijfel over de juiste temperatuur vanaangeboden lading een meting

-         handhaaft condities ten aanzien vanladingtemperatuur en hygiëne

-         laat zo nodig aantekening over temperatuur afwijkingenmaken op de vrachtbrief

-         voorkomt tijdens het transport het oplopen vande ladingtemperatuur, daar dit kan leiden tot bederf of tot  de noodzaakvan extra vriestijd

 Sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid:

-         heeft contacten met laad- en lospersoneel vandiverse vrieshuizen en koelhuizen over  de laadvolgorde,  ladingsamenstellingen vrachtdocumenten

-         laadt en lost de pallets met behulp vanhandpompwagen in samenwerking met het personeel

-         assisteert zo nodig bij klanten die met eenandere palletbouw werken bij het overstapelen en stelt aan de hand vanvrachtdocumenten zelf (enkele) palletladingen samen

Rangeren:

-         Het op een bedrijfsterrein of tussen enkelebedrijfsterreinen in elkaars directe omgeving, aankoppelen, verrijden enafkoppelen van opleggers.

-         verplaatst met behulp van pompwagen pallets bijladen en lossen in en uit de laadbak

Interesse?

Is je interesse gewerkt? Dan zien we jouw sollicitatie graagtegemoet! Je kunt solliciteren via onze website www.hessingsupervers.nl

Reageer op functie
shortlist Betaal nooit iemand voor een sollicitatie test of een interview.